mgr Justyna Długiewicz

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Kiepury 45

64-100 LESZNO

POZIOM 0

________________________

WTOREK od 17:00 do 19:00

Justyna Długiewicz
Katarzyna Szeibe
Krystyna Mizuro

Justyna

________________________

Mgr położnictwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wydział Nauk o Zdrowiu kierunek położnictwo.

W 1995r ukończyła kurs dla instruktorów Szkół Rodzenia w Łodzi pod kierunkiem Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, uprawniający do psychofizycznego przygotowania kobiet ciężarnych do porodu. W tym też roku otworzyła I prywatną Szkołę Rodzenia w Lesznie, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Jest zastępcą oddziałowej Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Od lat interesująca się zagadnieniami związanymi z karmieniem naturalnym. W 2011 roku ukończyła rozszerzony kurs „Problemy laktacji ” w Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie. Specjalizując się w tym temacie rozpoczęła działalność w zakresie poradnictwa laktacyjnego dla wszystkich kobiet karmiących .
 

Katarzyna

________________________

Położna od 24 lat, pracująca w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu.

Wiedzę swoją pogłębia uczestnicząc w sympozjach naukowych „Poród nowoczesny” i „Porody w wodzie” oraz biorąc udział w Zjazdach Szkół Rodzenia organizowanych przez Polskie Centrum Edukacji. Praca z kobietami ciężarnymi i rodzącymi dostarcza jej ogromnej satysfakcji i radości z zawodu, który nie zamieniłaby na inny, słowem „położna z pasją”.
 

Krystyna

________________________

Fizjoterapeutka „specjalizująca się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. Długoletni pracownik sekcji rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Posiada:

• Certyfikat I i II stopnia w zakresie usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym oparte o koncepcję BOBATH
• Certyfikat „pomóc sobie- pomóc innym”
• Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka.
• Certyfikat BASIC COURSE KINESIOLOGY TAPING

Prowadząca warsztaty w Szkole Rodzenia, na których omawia następujące zagadnienia:
• Jakie czynniki niekorzystnie działające w czasie ciąży, porodu i pierwszych dni życia mogą zaważyć na przebiegu rozwoju dziecka.
• Na co powinni zwrócić uwagę rodzice w pierwszym okresie życia dziecka
• Kiedy zwrócić się o pomoc do lekarza
• Prawidłowy rozwój dziecka i pierwsze sygnały jego zaburzeń
• Jak rozpoznać u niemowlęcia zaburzenia funkcji OUN
• Wskazania do natychmiastowego usprawniania
• Jak prawidłowo pielęgnować niemowlę
• Leżaczki, nosidełka, chodziki – kiedy i jak korzystać
• Buty- na co zwracać szczególną uwagę